Ayuntamiento de Lerín

Ingresos, gastos y deudas municipalesUdalaren diru-sarrerak, gastuak eta zorrak

 • Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
 • Ingresos fiscales por habitante
 • Gastos por habitante
 • Inversión por habitante
 • Periodo medio de cobro
 • Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores.
 • Importe de la deuda municipal consolidada. Comparación con ejercicios anteriores.

 • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze egoera
 • Zerga bidezko diru-sarrerak biztanleko
 • Gastuak biztanleko
 • Inbertsioa biztanleko
 • Kobrantzaren batez besteko epealdia
 • Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza-eragiketetan, berankortasunaren aurkako borrokei buruzko hiruhilekoan behingo txostenak.
 • Udalaren zor bateratuaren zenbatekoa. Aurreko urtealdiekiko alderaketa.

Volver arriba